Huvudsakliga förändringar är målsättningen, utdelningsperioden och införandet av flera olika andelsklasser. Till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev förändringar i Kinafond

Kundbrev förändringar i Japanfond