Huvudsakliga förändringar är målsättningen och utdelningsperioden. Vi inför även flera olika andelsklasser i Medica och Global Emerging Markets. Till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer om förändringarna i kundbrevet.

Kundbrev High Dividend

Kundbrev Medica

Kundbrev Global Emerging Markets