Företagsobligationsfond byter namn till Corporate Bond Europe för att tydliggöra fondens europeiska profil. Vi ändrar även fondens jämförelseindex och gör språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondens karaktär. Läs mer i kundbrevet.

Ethica Företagsobligationsfond byter namn till Corporate Bond Europe IG för att tydliggöra fondens europeiska profil samt att fonden som lägst kommer få placera i finansiella instrument med hög kreditvärdighet, även kallat Investment Grade (IG). Vi ändrar även fondens jämförelseindex och gör språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondens karaktär eller hållbarhetskriterier. Läs mer i kundbrevet.

Företagsobligationsfond High Yield byter namn till Corporate Bond Europe High Yield för att tydliggöra fondens europeiska profil. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev Företagsobligationsfond
Kundbrev Ethica Företagsobligationsfond
Kundbrev Företagsobligationsfond High Yield