Bakgrunden till ändringarna är en ny EU-förordning om penningmarknadsfonder. Vi har gjort bedömningen att den nya förordningen begränsar förvaltarnas möjligheter att skapa avkastning i fonden. Vi gör därför förändringar i fondens karaktär och placeringsinriktning för att skapa möjligheter för ökad avkastning samt säkerställa att fonden inte omfattas av förordningen.

I samband med förändringarna kommer vi även att lägga samman KPA Etisk Räntefond med Penningmarknadsfond för att förenkla och tydliggöra vårt erbjudande av räntefonder.

Huvudsakliga förändringar i Penningmarknadsfond

  • Fonden byter namn till Räntefond Kort i enlighet med förändringen av fondens nuvarande karaktär.
  •  Fonden får ett bredare placeringsutrymme för att ge förvaltarna större möjligheter att skapa avkastning.
  • Vi höjer den gällande förvaltningsavgiften från nuvarande 0,00 procent till 0,10 procent till följd av fondens nya egenskaper.
  • Vi inför andelsklasser i fonden. De andelar befintliga andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass A, en icke-utdelande klass som handlas i svenska kronor.

Läs mer om förändringarna och sammanläggningen

Möt förvaltaren av Penningmarknadsfond