Huvudsakliga förändringar är målsättningen, utdelningsperioden och riskmätningsmetoden. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Mer information om förändringarna finns i kundbrevet.

Kundbrev förändringar i Global High Dividend