En undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna visar att nästan var tredje (31 procent) vill starta eget företag. Men endast en femtedel av dem planerar att faktiskt göra det.

– Vi behöver fler entreprenörer. De startar företag, anställer och får samhället att växa. I Sverige har vi en fantastisk tradition av entreprenörskap och företagsamhet. Men vi ser samtidigt att trösklarna att starta eget fortfarande är för höga vilket gör att många intresserade avstår, säger Per Skargren, företagsansvarig på Swedbank.

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande (samlingssida Företagande)

Tips till blivande entreprenörer (TV-inslag på Aftonbladet)