Av undersökningen framgår att en klar majoritet upplever att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur dess olika delar med allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande fungerar.

- Vår undersökning visar att även om man öppnar sitt orangea kuvert har många svårt att ta till sig informationen där i, man förstår inte riktigt hur pensionen fungerar och hur stor den kommer att bli. Behovet av folkbildning är fortsatt stort, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Mer än var femte vet inte hur mycket de kommer få i pension

Har man dålig kunskap om pensionen är det också svårt att förstå hur stor den egna pensionen kommer att bli. Mer än var femte vet inte alls hur mycket de kommer få i pension.

I mitten av februari börjar de orangea kuverten dimpa ner i brevlådan. De innehåller årsbesked över allmän pension och premiepension. En ännu bättre bild av sin framtida pension får man om man gör en egen pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida eller på minpension.se. Där finns även information över tjänstepension och eventuellt eget sparande. Men av undersökningen framgår att mer än var tredje inte känner till minpension.se, nästan lika många känner till men använder inte.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på vår samlingssida:

Tre av fyra öppnar det orangea kuvertet men många vet inte vad de får i pension (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.