Swedbank lyfter aktievikten i sin senaste investeringsstrategi, och har en undervikt i räntor.

-Det finns anledning att vara optimist. Centralbankernas stimulanser stödjer återhämtningen och de finansiella marknaderna. Vi lyfter därför aktievikten litegrann, säger Mattias Isakson, chef för strategi och allokering på Swedbank.

Under första halvåret 2021 tror vi på en positiv utveckling på börsen. Centralbankerna dundrar på med stödköp, exempelvis så är Riksbankens besked i förra veckan på marginalen positivt för aktiemarknaderna. Dessutom är jämförelsetalen svaga så vi förväntar oss kraftig vinsttillväxt.

Historiska värderingssamband är satta ur spel och kommer inte vara relevanta i närtid. Under 2020 har vi på många sätt upplevt en hel konjunkturcykel. På börsen har det varit kraftiga upp- och nedgångar. Som lägst var Stockholmsbörsen den 23 mars när den hade fallit med 27 procent från början av året. Nu finns det återigen en optimism och börsen ligger på plus 9 procent jämfört med årets början.

-Konsekvenserna av pandemin är svåra att överblicka och vi är i en fortsatt svår situation med hög smittspridning. Det kan ske vissa korrigeringar i marknaden på kort sikt. Men att de stora svängningar som skett i år skulle kunna repeteras under nästa år ser vi som osannolikt, säger Mattias Isakson.

Den senaste tidens positiva vaccinnyheter har också stärkt vår uppfattning om att marknaderna under 2021 står inför en kraftfull återhämtning. Men skillnaden mellan olika delar av ekonomin är tydlig, inte minst vad gäller vilka sektorer som kommer tillbaka starkt och vilka som är fortsatt svaga på grund av pandemin.

I nuläget ligger industrin i framkant gällande återhämtningen medan tjänstesektorn fortsatt hämmas av restriktionerna i samhället på ett tydligare sätt. Detta är något som sannolikt gradvis kommer att lätta när vi rör oss in i nästa år, även om det kommer att ta viss tid. Sverige har en hög exponering mot industrisektorn, vilket gör att Stockholmsbörsen har en fördel gentemot andra marknader i den nuvarande miljön och bör gynnas. 


Swedbanks Investeringsstrategi, december (pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi, december, sammanfattning (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Insikt för fler rapporter och analyser