Augusti var nionde månaden i rad som PMI-total blev lägre än det historiska genomsnitt (1994-2019). Företagens leveranstider och orderstockar hamnade återigen under 50 strecket, vilket reser frågor om styrkan i industrikonjunkturen framöver, säger Jörgen Kennemar.

Delindex för sysselsättning ökade för andra månaden i rad och svarade för det enskilt största bidraget till uppgången i PMI-total i augusti. Övriga delindexar i PMI uppvisade små eller oförändrade nivåer. Positivt är att industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism då indexet noterades till 61,1 i augusti trots en osäker omvärldskonjunktur.

Bilden av ett dämpat pristryck från producentledet kvarstår även om indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i augusti till 50,7 från 48,7 i juli.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2019

Företagande, samlingssida