Den politiska osäkerheten i omvärlden har på nytt blossat upp med förnyat fokus på USA-Nordkorea konflikten, och en viss osäkerhet kring folkomröstningen i Katalonien. I närtid väger dock den starka ekonomiska utvecklingen tyngre än politisk oro. Centralbanker behåller den inslagna vägen; försiktig och gradvis normalisering.

Läs hela rapporten och mer Månadens affärsöversikt:

Centralbanker signalerar normalisering