Vi räknar dock med att det var en tillfällig uppgång och vi förutser nu en nedgång i inflationstakten under de kommande månaderna när baseffekterna av ett högre oljepris gradvis klingar av. Samtidigt räknar vi med att vinterns kraftiga
prisökningar på grönsaker följs av mer normala prisförändringar då vädret varit mildare och tillgången på grönsaker ökat.

Läs hela analysen och mer makro:

Inflationen faller tillbaka i mars

Mer makro (samlinssida)