Lantbrukarna tror dock att lönsamheten kommer förbättras under det kommande året. Det visar Lantbruksbarometern Höst 2018 som Sifo gjort på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Synen på lönsamheten skiljer sig mellan de olika produktions-grenarna. Växtodlarnas syn på lönsamheten är fortfarande minst positiva, åtta av tio anser att deras lönsamhet är dålig eller mycket dålig. Nötköttsproducenterna är mest positiva medan producenter av griskött har backat mest sedan i våras.

- Det är klart att sommarens brist på regn har påverkat lantbrukarna men samtidigt ska man komma ihåg att de vet att lönsamheten kan variera och tar höjd för det i sina kalkyler. Verkar man i en bransch där vädret är en central faktor behöver man ha god planering och desto viktigare att ha koll på sina ekonomiska flöden, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Ljusare bild av framtiden

I undersökningen uppger lantbrukarna att de tror på en bättre lönsamhet framåt. Störst förväntad ökning finns hos växtodlarna men även övriga verksamhetsgrenar tror på en förbättrad lönsamhet. Dessutom uppger drygt sex av tio att de känner ett fortsatt högt förtroende som producenter av livsmedel bland svenska konsumenter.
- Svaren bekräftar den bild vi har och vi känner igen mönstret från tidigare år. Men viktiga delar för att få en långsiktig stabil lönsamhet är en fortsatt konsumentefterfrågan vad vi än äter, att handeln prissätter de svenska produkterna på rätt nivå och att politiken skapar förutsättningar för en långsiktighet, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och rapporten:

Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden (pressmeddelande, PDF)

Lantbruksbarometern Höst 2018 (rapport, PDF)