– Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Mycket är redan förtryckt, men ska du ändra eller göra tillägg i din deklaration är det en del saker du behöver känna till. Det kan handla om att du har sålt en bostad eller ska göra avdrag för dubbel bosättning, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Viktiga datum

Det finns ett flertal väsentliga datum att hålla reda på:

5-7 april – Slutskattebesked till de med digital brevlåda som har deklarerat i Skatteverkets app eller e-tjänst och utbetalning om pengar tillbaka
15 april – Ska du senast ha fått din inkomstdeklaration
20 april – Sista dagen att begära anstånd med att lämna in din deklaration
2 maj – Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration
7-9 juni – Pengar betalas tillbaka om du har deklarerat elektroniskt senast den 2 maj och har anmält bankkonto till Skatteverket
aug-sept – Pengar betalas tillbaka om du har deklarerat på papper och inte har anmält något bankkonto före den 2 maj
13 nov – Om du fick slutskattebesked i augusti och har skatt att betala in ska betalningen finnas på Skatteverkets konto senast den 13 november

Deklarationstips

  • Den 21 juni slopades beloppstaket för uppskov vid beskattning vid bostadsförsäljning
  • Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital
  • Utgifter för räntor får dras av till 30 procent. Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar
  • Skattereduktion för husarbeten, rut och rot, får göras på max 50 000 kronor per person och år
  • Du kan göra avdrag för resor till och från ditt arbete, samt avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning om du flyttar på grund av ditt arbete

Mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta Arturo Arques på telefon 072-242 99 62 eller Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker på telefon 076-790 16 38.

Ta del av hela rapporten som bland annat innehåller tips kring inkomst av kapital, till exempel bostad och värdepapper, olika avdrag, skattereduktioner, rut, rot och hur man deklarerar för barnen. Du kan även läsa mer i Arturos blogg.

Deklarationstips (swedbank.se/privatekonomi)

Arturos blogg (swedbank.se/arturosblogg)