De nordiska länderna är ledande inom hållbarhet, men mycket återstår att göra. Det visar Swedbanks hållbarhetsindikatorer, som mäter framstegen mot FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

- Det finns fortfarande en stor outnyttjad affärspotential inom hållbarhet. Miljö är till exempel ett område där vi förväntar oss både offentliga och privata investeringar kommande år, säger Anna Breman, chefekonom, Swedbank

Norge leder hållbarhetsligan – men inget land är i linje med miljömålen

Swedbanks hållbarhetsindikatorer identifierar styrkor och svagheter inom fyra kategorier: miljöskydd, social inkludering, demokrati och styrning samt hållbar tillväxt på medellång sikt. Bland de nordiska länderna placerar sig Norge i täten med högst betyg i två av de fyra kategorierna: social inkludering och demokrati och styrning. Danmark tar förstaplatsen inom hållbar tillväxt på medellång sikt. Sverige har förvisso ledartröjan inom miljöskydd, men faktum är att inget av de nordiska länderna ligger i linje med målen inom det här området. För Finland blinkar varningslampan till och med rött.

Tecken på försämring inom social sammanhållning

Analysen visar också att samtliga länder ligger bra till inom social inkludering – men Sverige hamnar på efterkälken i fråga om fattigdomsrisk. Alla nordiska länder har också utmaningar med för hög andel unga som lämnar utbildningsväsendet tidigt eller med bristfälliga resultat.

- För att minska risken för fattigdom i Sverige är det avgörande att bryta trenden med att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet. Här kan näringsliv, civilsamhälle och beslutsfattare tillsammans vara med och bidra till att skapa bättre förutsättningar, säger Anna Breman.

Mer information

Swedbanks hållbarhetsindikatorer: Hela Norden behöver växla upp för att nå FN:s globala hållbarhetsmål (rapport, PDF)