Förslagen på förlängda stödåtgärder bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och avser nedan områden:

  • Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader, dock längst till 30 juni 2021.
  • Omställningsstöd föreslås att förlängas i tre ytterligare månader så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. 
  • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader, det vill säga även augusti-oktober 2020.
  • Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
  • Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

 

Förslagen ovan kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Mer information

Ytterligare krisåtgärder för företag (regeringen.se)