Vi har en lång tradition av företagande och entreprenörskap i Sverige. Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i småföretag och företagande bidrar väsentligt till att Sverige utvecklas i en positiv riktning. Ett av syftena med Swedbank rivstart är att hjälpa till att säkerställa fortsatt tillväxt av nya företag och se till att fler företag växer och gör skillnad.

Mer information

Tävla i Swedbank rivstart (swedbank.se/rivstart)

Swedbank söker entreprenörer som vill bidra till ett bättre samhälle (swedbank.se/insikt)

Företagande (samlingssida)