Analysen visar att regeringens stimulansåtgärder ger viss positiv effekt. För företagare som driver enskild firma blir dock effekterna mycket små.

Utformningen av krisstödet till företag gynnar främst de lite större företagen. Minst effekt får stödet för småföretagare som har enskild firma. För en frisör som omsätter 650 000 kronor och som för helåret bedöms tappa 15–20 procent av sin omsättning, betyder regeringens stödpaket cirka 2 000 kronor mer i månaden i lön efter skatt.


För en restaurang med tio anställda som omsätter 10 miljoner kronor och bedöms tappa 20 procent av omsättningen under 2020, är regeringens stödpaket värt drygt 1 miljon kronor, motsvarande 11 procent av omsättningen. För en mekanisk verkstad med 40 anställda som bedöms tappa 20 procent av omsättningen på 90 miljoner kronor är regeringens stödpaket värt fem miljoner kronor vilket motsvarar knappt sex procent av omsättningen. Beräknar man stödet per anställd framkommer en tydlig skillnad. Minst stöd får frisören med 35 000 kronor för 2020.

Läs hela analysen och pressmeddelande