Med de beräkningsverktyg vi har idag kan du räkna på kostnadseffekten

  • Om du får anstånd att betala in arbetsgivaravgifter, moms och preliminärskatt på lön.
  • Om du söker stöd för korttidsarbete för anställda.
  • Av att staten tar över ansvaret för sjuklönekostnaden dag 1-14.

Läs mer och använd beräkningsverktygen