Det föreslagna stödpaketet är på 2,5 miljarder kronor. 1,5 miljarder till kultursektorn och 1 miljard till idrotten. Hur och från när pengarna kommer att fördelas kommer presenteras längre fram.

Vad gäller offentliga sammankomster kan untantag komma att gälla för sittande publik som håller minst två meters avstånd från varandra. De nya reglerna kan, efter remissrunda, träda i kraft den 1 oktober 2020.

Information om hur många personer som det kan innebära har inte getts nu. Det kommer efter senare besked från Folkhälsomyndigheten. 

Se regeringens pressträff om stödet till kultur och idrott (YouTube)