Varje månad gör de flesta arbetsgivare avsättningar till tjänstepension för sina anställda. Undersökningen visar att de företagare som sparar till sin pension i genomsnitt gör avsättningar som är i samma storleksordning.

– Att som företagare försöka pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge är ett rimligt mål, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom och lägger till:

Många anställda sparar visserligen även privat till sin pension. En företagare som har utrymme att spara ytterligare kan på goda grunder välja ett mer allmänt sparande som de kan använda till mer än den framtida pensionen.

Mer information

Nästan var fjärde företagare sparar inte till sin pension

Oroväckande trend för företagarnas pensionssparande (blogginlägg av Johan Kreicbergs)