Under de senaste 10 åren har antalet företagare över 65 år ökat med 57 procent och uppgår nu till 74 000 personer.

– Ökningen av företagandet bland äldre är inte enbart frivilligt. De företagare som inte planerar för sin pension riskerar att få ett betydligt längre arbetsliv än de tänkt sig. Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Råd till företagare om pension

  • Ta ut lön. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
  • Se till att ha ett sparande utöver den statliga inkomsten. Den stora majoriteten av anställda får tjänstepension. Företagare behöver ta ansvar för detta sparande själva.
  • Många företagare räknar med att kunna sälja sitt företag när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara till sin pension. Men förutsättningarna ändras snabbt i många branscher. Att veta värdet på sitt företag om 25 år är omöjligt. Det är därför alltid bra att komplettera med ett sparande som är avsett för den framtida pensionen.
  • Lås en del av ditt sparande för din framtida pension. Även om det finns fördelar med att ha sitt sparkapital tillgängligt innebär det också risker. En del av pensionssparandet bör därför vara låst.

Mer information

Nära 40 procent av äldre företagare vill pensionera sig (pressmeddelande)

Mer om företagande

swedbank.se/foretagande

Johan Kreicbergs blogg