- Ett medlemskap i en a-kassa kostar mellan 100–150 kronor per månad och är en billig försäkring som ökar den ekonomiska tryggheten för såväl anställda som företagare. Det innebär att man som arbetslös kan gå från att leva på 365 kronor till maximalt 910 kronor per dag under de första 100 dagarna, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Krångliga regler kan bidra till minskad tillit till trygghetssystemen

För att få ersättning från en a-kassa behöver både en anställd och företagare varit medlem under minst 12 månader. Ersättningsperioden är 300 dagar där a-kassan ersätter 80 procent av lönen de första 200 dagarna för att sedan sänkas till 70 procent de sista 100 dagarna. Maxbeloppet är satt till 910 kronor per dag de första 100 dagarna som därefter sänks till 760 kronor per dag för de med en lön på 25 025 kronor per månad.

Företagare kan inte vara deltidsarbetslösa och de behöver dessutom lägga ner företaget eller ha det vilande. Det kan vara en bidragande orsak till att endast 41 procent av företagarna är medlem i a-kassa. Hos enmansföretagare är det ännu färre, endast 34 procent. Bland anställda har närmare 70 procent en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring.[2]

Många företagare har olycksfalls- och sjukförsäkringar

Däremot har många företagare ett gott eget försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom. De vanligaste är olycksfalls- och livförsäkringar, 84 respektive 73 procent företagare uppger att de har det. Det är också vanligt att företagare har en sjuk- eller sjukvårdsförsäkring vilket 60 respektive 56 procent har.

- Det är visserligen bra att man har egna försäkringar men när åtta av tio företagare i undersökningen samtidigt svarar att de är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet är det en tydlig signal att dagens allmänna trygghetssystem har brister för företagare, säger Jörgen Kennemar.

Försäkringsguide för företagare