Bra avtal är ett effektivt sätt att förebygga konflikter och problem. Med skriftliga avtal minskar du risken för tvister och du och dina samarbetspartners får en manual för hur ert samarbete är tänkt att fungera. Ett råd är att ta hjälp av en jurist för att utforma avtalen på rätt sätt. Många upplever att de känner sina kompanjoner, anställda, kunder och leverantörer så väl att det inte behövs några avtal. När det sedan visar sig att man har olika uppfattningar om vad som gäller kan det leda till utdragna, uppslitande och kostsamma konflikter, ofta helt i onödan. Några av de vanligaste avtalen är:

  • Kompanjons- eller aktieägaravtal
  • Anställningsavtal
  • Konsultavtal
  • Sekretessavtal
  • Integritetspolicy
  • Äktenskapsförord

Läs mer om juridiska avtal