Bevis Nu kan fungera på flera olika sätt men gemensamt för alla är att det belopp som placeraren får vid löptidens slut, är beroende av utvecklingen för olika tillgångsslag som t ex aktier, räntor, index, krediter, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa.

Sparbanken i Karlshamn erbjuder Bevis Nu i flera olika varianter. Här presenteras de vanligaste formerna av Bevis Nu.

  • Tillväxtbevis har en hög deltagandegrad som främsta egenskap, vilket ger placeringen en så kallad hävstång och bättre potential än den underliggande marknaden vid uppåtgående marknad.
  • Kupongbevis ger en förutbestämd årlig eller kvartalsvis utbetalad avkastning, vilket kan ge möjlighet till avkastning även vid en sidledes och ibland nedåtgående marknad.
  • Airbagbevis har ett kursfallsskydd inbyggt som gör att man som investerare slipper ta del av nedgångar till en viss nivå.

Bevis Nu kan struktureras med en riskbarriär, vilket innebär ett kursfallsskydd till en viss nivå. Skulle underliggande marknad på slutdagen jämfört med startdagen ha fallit mer än riskbarriären kommer nominellt belopp att reduceras med motsvarande negativa utveckling. Placeraren ska vara medveten om att hela eller delar av nominellt belopp kan gå förlorat.

I respektive Bevis Nus produktblad framgår villkoren för just den specifika produkten.