Över 800 barn (och lika många vuxna) drabbas varje år i Sverige av typ 1-diabetes som är en livshotande obotlig sjukdom. Drabbade måste ta insulin och ha blodsockerkontroll dygnet runt för att kunna leva. Trots modern teknik och behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Det kan vi aldrig acceptera. Barndiabetesfonden är Sveriges största finansiär av typ 1-diabetesforskning och vårt mål är att vi en dag ska kunna bota sjukdomen. Tillsammans med Humanfonden kan dina besparingar möjliggöra livsviktig forskning och ge hopp till drabbade familjer.

Barndiabetesfonden