Beräkningarna baseras på att bilen körs 1 500 mil per år. Bensinpriset är 15,14 kronor per liter, varav 9,38 kronor utgör skatt.