Beräkningarna baseras på att bilen körs 1 500 mil per år. Bensinpriset är 14,17 kronor per liter, varav 9,01 kronor utgör skatt.