Meny
Samhällsnyttan

Sponsrade föreningar

Sparbanken i Karlshamn ger sponsorstöd till flera lokala föreningar i Karlshamns och Olofströms kommuner som bidrar till samhällsnyttan. Här kommer vi att samla hälsningar från några av dessa föreningar.

Föreningar sponsrade av Sparbanken i Karlshamn

Hälsningar från föreningar

"Sponsringspengarna går till ungdoms-verksamheten"

Med sponsringsstödet från banken kan alla ungdomar, oavsett bakgrund, vara med på föreningens aktiviteter och ta del av naturen.

"Banken är vår största sponsor"

Med hjälp av sponsorstödet kan klubben fortsätta driva sin verksamhet för bridgeälskare. 

"Sponsorstödet betyder jättemycket för vår förening"

Med hjälp av sponsringen kan föreningen stötta sina medlemmar och informera allmänheten om elöverkänslighet. 

"Vi är mycket tacksamma för samarbetet med Sparbanken i Karlshamn"

Med sponsorpengarna kan Karlshamns Segelsällskap se till att ungdomarna har säkra båtar, följebåtar och uppdaterad utrustning.

"Sponsringen betyder väldigt mycket för vår ungdomsverksamhet"

Med bankens sponsorstöd kan Jämshögs IF fortsätta bedriva sin verksamhet och vara en mötesplats för alla.

"Sponsorstödet går till att utveckla ledargruppen"

Bankens sponsring möjliggör för klubben att stötta medlemmars avgifter för träningsläger och tävlingar, och utbilda sina ledare.

"Sponsringen bidrar till att kunna driva verksamheten framåt"

Tack vare sponsorstödet från banken har fler möjlighet att bli medlemmar och föreningen kan ha en modern utrustning på hajker och läger.

"Sponsorstödet från banken är viktigt för verksamheten"

Sponsorpengarna går till att finansiera verksamheten för barn och vuxna samt till tävlingen Kolleviksspelen.

"Vi har en bra kontakt med vår lokala bank"

Sponsorstödet betyder att föreningen kan bjuda medlemmarna på tryckta, lättlästa program, trevlig underhållning och vinster vid tävlingar. 

"Bankens lokala stöd är viktigt på många sätt"

Sponsorstödet går till att bedriva en bra träningsverksamhet för allla åldrar.

"Sponsorstödet går till ungdomsverksamheten"

Bankens sponsring gör att föreningen kan fortsätta driva sin verksamhet.

Bankens sponsorstöd hjälper unga konstnärer

Konstföreningen i Olofström som satsar på barn och ungdomar. 

"Det är en trygghet att veta att banken är vår huvudsponsor"

Sponsorstödet går till föreningens ungdomsverksamhet.

"Sparbanken i Karlshamn är föreningens bank"

BK Union vill attrahera så många som möjligt och har därför låga medlemsavgifter, vilket görs möjligt av bankens sponsring.

"Sponsringen från banken är ovärderlig för oss"

Den nystartade lokalföreningen Djurens Vänner Karlshamn hjälper och ser till att cirka 50 katter får nya hem årligen.

"Utan Sparbanken i Karlshamn hade vi inte varit där vi är idag"

Sponsorstödet från banken har varit oerhört viktigt för orkestern i deras utveckling från en liten blåsargrupp till ett storband, som idag samarbetar med kända artister och som just har spelat in sin femte skiva.

Sponsorstödet går till föreningens ungdomsverksamhet

"Vi är tacksamma för samarbetet med banken och banken är en av våra största sponsorer."

”Vi är tacksamma för samarbetet med banken"

Kyrkhults Föreläsningsförening är den äldsta aktiva föreningen i Kyrkhult och ordnar cirka 12 föreläsningar per år.

"Sponsorstödet är en viktig del av vår växande barnverksamhet"

Bidraget går till nytt fräscht material för barnens aktiviteter och upptäckter i naturen samt till att utbilda nya ledare.

"Sponsorstödet går till vår ungdomsverksamhet"

För Kyrkhults Sportklubb är det viktigt att det inte ska vara en kostnad för ungdomarna att tävla för klubben. Alla ska kunna vara med.

"Bankens sponsorstöd gör att vi kan satsa på större arrangemang"

Föreningen vill bevara den svenska visan och få fler ungdomar att bli intresserade av visor.

"Banken är vår största sponsor"

Föreningen vill ge en aktiv och meningsfylld fritid för våra barn och ungdomar runt om i kommunen.

"Bankens sponsring gör stor skillnad för oss"

Bankens sponsorstöd går till olika aktiviteter för medlemmarna och genomförandet av föreningens utställning Cocker Show.

"Utan sponsring ingen fotboll i Vilshult"

Bankens sponsorstöd går bland annat till matchställ, träningsutrustning, domaravgifter vid matcher, samt utveckling och drift av idrottsplatsen i Vilshult. 

"Bankens stöd gör att vi kan erbjuda en bra ungdomsverksamhet"

Föreningen välkomnar alla och vill att verksamheten ska bygga på glädje och gemenskap. 

"Bankens sponsorstöd betyder enormt mycket!"

Sponsorpengarna går till material och skridskoslip tillbehör och att driva runt föreningen för träningar, matcher och alla dess kostnader.

”Bankens sponsring har stor betydelse"

Klubben har köpt in fler klubbor till sina ungdomsträningar som är anpassade i längd till ungdomarna. 

"Vi är tacksamma för bankens stöd"

Bankens sponsorstöd går till medlemsmöten, friskvårdsaktiviteter och studiecirklar.

”Föreningen är väldigt tacksam för varje krona som kommer in”

Under 2020 hjälpte föreningen närmare 100 katter att få nya hem.