Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Roddbåt

Fondtyper

Det finns flera olika typer av fonder. Här är en kort presentation av de olika fondtyper som du kan finna i vårt utbud.

Aktiefonder
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Aktiefonderna har olika placeringsinriktningar. Vissa är breda och placerar över hela världen. Andra placerar endast inom en viss region eller en viss bransch. Det är fondens placeringsinriktning som till stor del avgör vilken risk fonden har.

Blandfonder
Blandfonder kombinerar räntesparandets säkerhet och aktiesparandets möjlighet till god avkastning. Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper. På lång sikt ger en blandfond normalt högre avkastning än en räntefond men lägre än en aktiefond.

Etikfonder
Etikfonder kan vara aktie-, bland- eller räntefonder. I en etikfond påverkar etiska bedömningar valet av en investering tillsammans med traditionell finansiell analys. Etikfonderna kan till exempel göra placeringar i företag som uppfyller höga miljökrav. Det förekommer även fonder där man avstår från företag med viss verksamhet.


Fond-i-fonder
Fond-i-fonder är namnet på fonder där förvaltarna investerar i andra fonder i stället för i enskilda värdepapper. En fond-i -fond kan investera både i egna fonder och i andra fondbolags fonder.

Hedgefonder
Målsättningen för alla hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. Ett kännetecken för hedgefonder är att de varken följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement till en traditionell fondportfölj.

Hedgefonder finns i många olika skepnader och med olika risknivåer. En hedgefond-i-fond minskar risken betydligt genom att investera i flera olika fonder med olika inriktning och från olika förvaltare.

Räntefonder
Räntefonder passar dig som vill undvika de kraftiga kurssvängningar som kan förekomma i aktiefonder.

Korta räntefonder har lägst risk av alla typer av fonder, och placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år.

Långa räntefonder är lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men svängningarna är inte lika stora som i aktiefonder. För den som söker en god avkastning över tiden och vill slippa bekymra sig över löptider är de så kallade varierande räntefonderna ett bra alternativ. Här väljer förvaltaren löptid på placeringarna utifrån hans/hennes tro om ränteutvecklingen framöver.
 

Stäng Skriv ut