Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Våra diskretionära portföljer

Börsnoteringar

Nu ger vi dig som Private Banking-kund möjlighet att investera i tillgångsslag som i vanliga fall är svåra att investera i på egen hand. Genom våra nya Private Banking-portföljer får du tillgång till allt ifrån globala aktier och krediter till private equity och fastighetsinvesteringar.

Förutsättningen för att framgångsrikt kunna anpassa portföljerna för att möta framtida marknadsförändringar är en stark analys med fokus på att identifiera och värdera alla de faktorer som har betydelse för olika tillgångsslags värdeutveckling. Vårt erfarna team sköter förvaltningen av portföljerna och allokerar aktivt om för att se till att du hela tiden har den rätta mixen av tillgångsslag.

Våra specialister sköter förvaltningen

Ansvaret för analys och förvaltning ligger hos Swedbank Robur, en av Nordens största kapitalförvaltare. Portföljerna hanteras av en resursstark förvaltningsorganisation med bland annat makrostrateger, politiska analytiker och kvantanalytiker som tillsammans bidrar med kunskap och erfarenhet för att ge dig bästa möjliga tillgångsmix.

Den kvantitativa och kvalitativa analysen kompletterar varandra och vägs samman till en helhet utifrån analysresultatet. Sedan viktas de olika tillgångarna och regionerna för att få en optimal allokering i respektive
portfölj.

För att ytterligare öka möjligheten till en bra avkastning sker investeringarna via underliggande förvaltare med ansvar för olika strategier, regioner och tillgångsslag. Ett särskilt utvärderingsteam väljer förvaltare från hela världen utifrån deras unika möjligheter att skapa avkastning.

Safe, Core eller Edge?

Private Banking-portföljerna finns i tre olika risknivåer – Safe, Core och
Edge. Din Private Banking-rådgivare hjälper dig att hitta den portfölj som
passar dig bäst.


Enkelt att följa utvecklingen

De månads- och halvårsrapporter du får gör det enkelt för dig att följa utvecklingen av din investering och samtidigt får du en tydlig bild av analysen som ligger till grund för tillgångsallokeringen i din portfölj.

Stäng Skriv ut