Låt oss göra jobbet

Vår aktiva förvaltningstjänst Fondguide Premiepension gör livet enklare. Med den överlåter du jobbet till oss och vår samarbetspartner Indecap. De bevakar, analyserar och utvärderar marknaden för att sedan placera dina pengar i de fonder som har de bästa förutsättningarna för tillfället.

Mer om Indecap

Vilken portfölj passar dig?

För ditt premiepensionssparande kan du välja mellan fyra olika portföljer beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.
 

  • Den Offensiva portföljen har en relativt hög risk då cirka 90% är placerade i aktiefonder.
  • Basportföljen innehåller en kombination av aktie och räntefonder, normalt cirka 80% i aktiefonder.
  • Den Försiktiga portföljen har cirka 80% investerat i räntefonder och har relativt låg risk.
  • I den Individuella portföljen anpassas risken efter just dig.


Tillsammans med din rådgivare här på Sparbanken i Karlshamn diskuterar ni din ekonomi och riskvillighet och kommer fram till vilken portfölj som passar dig bäst. Med de flesta val kan du från 56 års ålder få en automatisk nedtrappning av portföljens risk fram till det att du går i pension. Vilket kan vara bra för jämnare och säkrare utbetalningar av pensionen.
 

Rapportering
Till tjänsten finns appen Indecap Premiepension kopplad. Om du loggar in på den med ditt Mobila BankID kan du dagligen följa din personliga premiepension, genomföra rebalanseringar av portföljen samt få mer information om tjänsten. En gång per kvartal kommer även en förvaltningsrapport att skickas till dig via mejl. Rapporten beskriver hur din valda portfölj har utvecklats under kvartalet.