Hoppa till textinnehållet

Tidslinje från första sparbanken till nu

Sparbanksidén fyller 200 år. Förra året firade Sparbanken i Karlshamn 190 år som fristående lokal sparbank. Trots att många år har passerat så är idén och värderingarna desamma nu som då. Vi tror på att vara en BRA bank som finns NÄRA dig och som gör NYTTA i det lokala samhället. Välkommen att ta en titt i backspegeln tillsammans med oss. 

1820 - Sveriges första sparbank

Sveriges första sparbank öppnas i Göteborg, 28 oktober 1820. Sparbanksidén går ut på att vanligt folk kan sätta in pengar när som helst och ta ut hur små belopp som helst. Treåriga Carolina Bernhardina Hammardahl blir Sveriges första sparbankskund.

1829 - Karlshamns Sparbank grundas

1829 ser några kloka personer i Karlshamn till att det startas en sparbank i Karlshamn. Banken ska uppmuntra till sparande och bidra till utveckling av samhället. Vinsten ska inte gå till aktieägare, som i andra banker, utan stanna kvar i bygden och bidra till föreningsliv, kultur och utveckling.

1912 - Invigning av nytt huvudkontor

1906 köps hörntomten vid stortorget i Karlshamn. Där byggs en ny fastighet åt banken som står klar 1912. Byggnaden invigs till bankens huvudkontor och kontoret finns kvar och används än idag.

1926 - Första numret av Lyckoslanten

Lyckoslanten, Sveriges äldsta barntidning, ges ut för första gången 1926. Än idag ges den ut av Swedbank och sparbankerna till alla mellanstadieelever. Serien om Spara och Slösa gjorde succé redan från början och finns fortfarande kvar i tidningen.

1927 - Sparbankseken blir gemensam symbol

Sparbankseken börjar användas som en gemensam symbol för alla sparbanker. I konstnären Acke Kumliens version kompletterades den med en text som slog fast vad eken symboliserade: ”Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar.” Under årens lopp har ett antal olika ekar passerat.

1966 - Karlshamns Sparbank växer

1966 fusioneras Karlshamns Sparbank med Asarums Sparbank och Mörrums Sparbank och byter namn till Sparbanken i Karlshamn.

1967 - Första uttagsautomaten

Första uttagsautomaten öppnas i Uppsala 1967. Först 1977 har sparbankerna premiär för Minuten, ett rikstäckande system av onlinekopplade uttagsautomater – först i Sverige och bland de första i världen. Internetbanken presenteras och börjar användas för första gången 1995.

1998 - Föreningsbanken

1998 går Föreningsbanken ihop med Sparbanken Sverige och bildar Föreningssparbanken. Sparbanken i Karlshamn köper då Föreningsbankens verksamhet i Karlshamn och Ringamåla.

2002 - Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse

2002 startas Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. Stiftelsen har två syften, dels att stödja lokala företag med utvecklingspotential med så kallat riskkapital och dels att stödja allmännyttiga insatser.

2008 - Kyrkhults Sparbank

Våren 2008 fusionerar Sparbanken i Karlshamn med Kyrkhults Sparbank.

2008 - Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse

När Sparbanken i Karlshamn fusioneras med Kyrkhults Sparbank öppnas ytterligare en stiftelse – Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse. Stiftelsen har två syften, dels att stödja lokala företag med utvecklingspotential med så kallat riskkapital och dels att stödja verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande inom områdena forskning, utbildning, idrott, kultur och näringsliv.

2015 - Växer i Olofström

Årsskiftet 2014/15 förvärvar Sparbanken i Karlshamn Sparbanken Skånes kontor i Olofström.

2019 - 190 år som lokal sparbank

2019 firar Sparbanken i Karlshamn 190 år som lokal sparbank. De värderingar som var grunden för sparbanken i starten, är i högsta grad fortfarande aktuella. Det var en bra idé 1829 och är en lika fantastisk idé idag. Det har varit händelserika 200 år för sparbankernas utveckling. Nu ser vi framåt mot nästa 200 år!