Hoppa till textinnehållet

Sveriges lantbrukare upplever det allt tuffare att få ihop ekonomin

Det ökade kostnadstrycket som intensifierats de senaste veckorna innebär stora påfrestningar för våra svenska lantbrukare. Trots högre avräkningspriser är det svårare att få lönsamhet. Även livsmedelsstrategin, jordbrukspolitiken och regelverk ses som stora riskfaktorer framåt. Det visar årets Lantbruksbarometer vår från Sparbankerna, Ludvig & Co och Swedbank.

Förra årets uppgång i andel lantbrukare som upplevde att det gick bra har nu vänt. I år svarar endast en tredjedel av lantbrukarna att lönsamheten är god eller mycket god. I fjol gav hälften samma svar.

–  Vi ser samma trend som i övriga landet. Det är ett tufft läge nu och vi vet att många är oroliga över den ekonomiska utvecklingen. Ta kontakt med banken tidigt ifall du behöver se över din ekonomi, säger Thomas Fransén, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Bäst lönsamhet upplever växtodlare och mjölkföretagen vars avräkningspris legat på höga nivåer under 2021 medan grisföretagarna pressas av ett överutbud på griskött i EU. Även lantbrukarnas prognos framåt är pessimistisk. Trots hög efterfrågan på jordbruksprodukter och att många får relativt bra betalt, äts intäkterna nu upp av kraftigt stigande och oförutsägbara kostnader.

 

Viktigt att hålla koll

Årets undersökning visar att fler lantbrukare omvärldsbevakar för att förbättra lönsamheten, en ökning från 12 till 20 procent. Det är även fler som uppger att de har behov av rådgivning runt skatter, ekonomi, krediter, sparande, pension och likviditetsplanering.

– Vi kan inte påverka vad som händer i omvärlden men vi är en bankpartner som finns här för kunderna. Det är viktigt att inte ”stänga dörren” utan hålla sig uppdaterad på vad som händer. Vi agerar gärna bollplank och hjälper till med valutaterminer, trygghetspaket, sparande, pension, EU-stöd osv. Vi har en stor palett av banktjänster. Tillsammans kan vi se på olika möjligheter och hitta lösningar, säger Jörgen Lindh, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Fler ser produktionsrisker kopplade till svenska regelverk och livsmedelsstrategin

Under de senaste månaderna har det varit stort fokus på regelverk och svensk självförsörjning. Detta avspeglas i lantbrukarnas svar på vad som kommer att påverka produktionen framåt. Regelverk i Sverige som påverkansfaktor har gått upp från 37 till 45 procent och den svenska livsmedelsstrategin har ökat från 24 till 35 procent. Störst påverkansfaktor är fortsatt EU:s jordbrukspolitik, som även har ökat, från 62 till 64 procent. 

Thomas Fransén och Jörgen Lindh är bankens specialister inom skog- och lantbruk.

Har du frågor om ditt företagande?

Om du har några funderingar kring din ekonomi som lantbruksföretagare är du välkommen att kontakta oss.

 

Jörgen Lindh

Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk

0454 - 30 44 59

jorgen.lindh@sparbankenikarlshamn.se

 

Thomas Fransén

Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk

0454 - 30 43 62
thomas.fransen@sparbankenikarlshamn.se