Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Storegates vd: Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse trodde på oss

2021-12-28

I molnet. Utan att du tänker på det har du med all säkerhet någonting som du lagrar i just molnet. Inte det vita molnet som glider fram på en blå himmel ovanför ditt huvud en vacker vårdag, utan det handlar om molntjänster. Gmail, Office 365, Netflix, Dropbox, iCloud, Google Drive och Flickr är några exempel på molntjänster. Ett exempel som finns på hemmaplan är Storegate – en svensk molntjänstleverantör med syfte att skapa säker lagring av data på svensk mark under svensk lag.

Molnsymbolen började användas under 1990-talet men det var först på 2000-talet som de första riktiga molntjänsterna kom ut på marknaden. Året är 2003. Matz Karlsson och Bertil Hedén pitchar sin affärsidé om Storegate för Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

– Stiftelsen blev Storegates första externa investerare och frågan är om det hade blivit något alls utan den investeringen. Vi hade en idé men behövde finansiering för att komma igång med en första prototyp. Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse trodde på oss och lade, med sin investering, grunden för Storegates etablering i Karlshamn, berättar Matz Karlsson, vd Storegate AB.

 

Genom stiftelsens investering i företaget kunde Storegates första tjänst för säker lagring av digital information lanseras i december 2003 och har sedan dess skapat arbete till ungefär 15–20 anställda i 18 år.

– Vi är stolta över att ha varit delaktiga i att ta företaget från idé till en levande konkurrenskraftig produkt på marknaden. Det är glädjande att Karlshamn har företag inom modern IT och säker lagring av data. Storegate är ett bra exempel på hur vi vill vara som samarbetspartner; en god idé som blir ett företag som skapar sysselsättning HÄR, säger Per-Ola Johansson, ordförande i Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

 

Storegate AB har nu köpts upp av norska Jotta, en nordisk molntjänstleverantör.

–  Efterfrågan på våra svenska molntjänster växer men vi vill växa ännu snabbare. Både vad gäller tjänstebredd och geografiska marknader och för det krävs större resurser. Det här uppköpet innebär att vi helt enkelt får kraftigare muskler, säger Matz.

 

Jotta har tidigare köpt Filemail, ett norskt fildelningsbolag. Affären med Jotta innebär att Storegate numera ingår i en koncern med drygt 1,8 miljoner användare och en total omsättning som ligger runt 100 miljoner kronor. Totalt har bolagen i koncernen 60 anställda.

–  Stiftelsen är positiva till uppköpet. Det kändes helt rätt i tid – det gäller att finnas med i ett större sammanhang. Vi önskar företaget all lycka till framöver, säger Per-Ola.

 

Hur viktigt är det med investerare för ett nytt företag?

–  För en startup är det många gånger helt avgörande. Samtidigt är det just dessa företag som har det allra svårast att finna finansiering. Det finns väldigt få investerare som går in med kapital i ett tidigt skede och ännu färre om man behöver mindre kapital än 10–20 miljoner. Därför är en aktör som Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse otroligt viktig för det lokala näringslivet. Vi är bara ett av flera sådana exempel, säger Matz.

 

–  Förutom entreprenörskap behövs attraktiva kompetenser i det lokala näringslivet – det finns i Karlshamn! Det ger ringar på vattnet. Stiftelsen har hela tiden örat mot rälsen och vill stödja uppstart och utveckling av goda idéer som gynnar företag och vårt verksamhetsområde. Vi ser gärna att fler skickar in sina idéer till oss, avslutar Per-Ola.

 

Om du nu tänker efter? Vad lagrar du i molnet?

Matz Karlsson, vd Storegate AB.
Matz Karlsson, vd Storegate AB. Företagets mål är att bli ”top of mind” när det gäller svenska montjänster för säker lagring och hantering av digital information.

Om Storegate AB

Storegate AB är en svensk molntjänst för säker lagring. För att kunna garantera full integritet lagras all information i system som ägs till 100% av Storegate. Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras därmed under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare för svenska företag när det gäller GDPR och den amerikanska lagen CLOUD Act. Storegate grundades 2003 och namnet föddes ur begreppet storage gateway. Bolaget ägs idag av Jotta Group.

Per-Ola Johansson, ordförande Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.
Per-Ola Johansson, ordförande Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse.

Behöver du hjälp att ta din affärsidé vidare?

Stiftelsen finns för dig som vill utveckla ett företag eller en företagsidé. Ditt företag har sitt säte i Karlshamns eller Olofströms kommun. Vår ambition är att vara till hjälp i utvecklingsarbetet, få ditt företag att växa med fler medarbetare och därmed öka attraktionskraften av våra båda kommuner.

Du kanske funderar på att starta ett företag och har kommit så långt att du vill göra en förstudie.
Du har ett företag men vill ta ytterligare steg för att utveckla din affärsidé vidare. Stiftelsen kan då hjälpa dig vidare med att bistå med både råd och kapital.