Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Så ska du tänka när börsen faller

16 februari 2022

 

Börsfall efter oro för ryskt angrepp. I början på veckan föll börsen brett. Är du börsorolig? Daniel Månsson, chef Börsgruppen, delar med sig av några tips på hur du ska tänka när börsen går neråt och investeringsstrategerna Johannes Bjerner och Mats Waldemarsson svarar på frågor kring börsraset.

– Det är många som kan känna sig oroliga när det blir svajigt på börsen, men det är viktigt att komma ihåg att på börsen sparar du långsiktigt. Då är det viktigt att kunna sitta still i båten även när det gungar. Om du har några frågor eller funderingar kring ditt sparande är du välkommen att höra av dig till din rådgivare på banken, säger Daniel Månsson.

 

Många kanske känner att de vill sälja av sina aktier i ren panik, men det är en dålig idé.

 

– Det lönar sig inte att sälja när börsen går ner. Att sälja direkt efter en nedgång i aktiemarknaden har historiskt sett varit en dålig strategi. Sannolikheten för positiv avkastning det kommande året efter en börsnedgång, har generellt sett varit lika hög som vid normala omständigheter. Dessutom vid större nedgångar på börsen har sannolikheten för positiv avkastning varit ännu högre, förklarar Daniel.

 

Vad beror börsfallet på?

– Situationen mellan Ryssland och Ukraina har varit spänd under många år, men har trappats upp ytterligare under senare tid. Vissa underrättelseuppgifter gör gällande att ett ryskt militärt angrepp kan vara nära förestående och flera länder har mot bakgrund av detta valt att kalla hem sin ambassadpersonal och rekommenderar sina medborgare att resa hem. Allt det här innebär en ytterligare förstärkning av den geopolitiska oro som marknaderna har haft att förhålla sig till under en tid, säger Mats Waldemarsson.

 

Är det en rimlig börsrörelse?

– Mot bakgrund av att marknaderna har haft ett oroligt år så här långt, framför allt på grund av allt högre inflation och åtföljande högre ränteförväntningar, så tenderar investerarkollektivet att vara extra känsligt för dåliga nyheter. Att marknaderna faller mot bakgrund av den senaste tidens geopolitiska upptrappning får kanske inte ses som helt överraskande, även om konflikten har varit på marknadens radar under en period. Osäkerhet av den här typen är aldrig välkommen, det gäller inte minst ur ett marknadsperspektiv, och även om upptrappningen som nu sker kommer långt ifrån oannonserad, är den här typen av händelser sällan fullt ut inprisade, när de väl inträffar, säger Johannes Bjerner.

 

Föranleder det någon förändring kring bankens syn på aktiemarknaden?

– I dagsläget finns inte tillräckligt med information för att det ska föranleda någon förändrad syn. När det handlar om krigshandlingar är givetvis det mänskliga lidandet det värsta, förhoppningen är att det inte ska behöva gå så långt. Ur ett rent marknadsperspektiv har en del bolag och sektorer redan berörts av konflikten. Det spekuleras också kring eventuell påverkan på utbudet av många energi- och råvarutillgångar, där Ryssland är en viktig producent. Men som helhet för de globala aktiemarknaderna behöver inte en isolerad konflikt ha någon större påverkan, och vi ser inte att en eventuellt fortsatt upptrappning nödvändigtvis behöver innebära fortsatt fallande globala aktiemarknader. Samtidigt är vi medvetna om att många frågetecken kvarstår kring den fortsatta utvecklingen, speciellt om konflikten skulle komma att utvidgas och involvera även andra globala aktörer. Sammantaget talar det för att volatiliteten i marknaderna sannolikt kommer bestå ytterligare en tid, avslutar Johannes Bjerner.

 

Mer information och analyser kring börsen hittar du på Aktiellt.

Daniel Månsson, chef Börsgruppen Sparbanken i Karlshamn.

Tre tips att tänka när du sparar börsen

  • Spara långsiktigt och regelbundet
  • Se över din risknivå kontinuerligt
  • Sälj inte av i panik när börsen rasar