Hoppa till textinnehållet

Lantbruksbarometern 2020 visar ökad framtidstro

Nya Lantbruksbarometern 2020 visar en uppåtgående trend, men svenskt lantbruk står inför flera utmaningar.

Vi ställde några frågor till Thomas Fransén, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Hur ser det ekonomiska marknadsläget ut för jord- och skogsbrukarna just nu?

Fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet idag än för ett år sedan visar barometern. Men frågan är hur coronaviruset kommer att slå på sektorn. På lite längre sikt kan viruset bidra till en revansch för svenska jordbruksvaror av rena försörjningsskäl vilket är positivt för lantbrukarna och även för svenska konsumenter.

 

Hur ser det ut på ett lokalt plan?

Det är relativt mycket jord- och skogsfastigheter ute till försäljning. Låga räntor och tidigare försäljningar på höga prisnivåer kan vara två orsaker till detta.

 

Vad är viktigt att tänka på just nu?

Det är alltid viktigt att se över sina kostnader i sin jord- och skogsverksamhet. Som alltid, är det som skogsägare, viktigt att ha koll på utvecklingen av barkborre i sin granskog.

 

Hur skiljer det sig från hur det varit förut?

För lantbruket har det tidigare betraktas som ett sätt att leva. Idag är det företagande med alla detaljer av planering, uppföljning och ekonomisk kontroll.

 

Läget med smittspridningen av covid19 – påverkar det branschen?

Efterfrågan på livsmedel genom hamstring kan ju faktiskt vara positiv för producenter. För skogsägare en minskad efterfrågan på sågade trävaror och massaprodukter ett möjligt scenario.

 

Läs mer i Lantbruksbarometern 2020 (pdf)

 

Tidigare skogs- och lantbruksbarometrar