Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Blommor

Information från styrelsen i Sparbanken i Karlshamn

Henrik Kördel byter tjänst
Med anledning av Henrik Kördels sjukskrivning har Sparbanken i Karlshamns styrelse och Henrik Kördel kommit överens om att Henrik Kördel byter tjänst från och med den 18 december 2017. Henrik Kördel frånträder rollen som VD och är från och med idag ”Senior Advisor” i Sparbanken i Karlshamn. I Henriks roll som ”Senior Advisor” står han till förfogande såsom en resurs för styrelsen och bankens ledning. Henrik är fortfarande sjukskriven.

Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn framför sitt tack för det fantastiska arbete Henrik gjort som VD för Sparbanken i Karlshamn sedan 2002. Dessa år har präglats av en kraftig tillväxt av affärsvolymen varigenom en stark plattform har skapats. Banken står väl rustad inför framtida utmaningar.

Roger Johansson utsedd som ny VD
Sparbanken i Karlshamns styrelse har den 18 december 2017 utsett Roger Johansson som ny verkställande direktör i banken. Det är styrelsens övertygelse att den erfarenhet och kunskap som Roger besitter, kommer att säkerställa och förstärka bankens position ytterligare som en lönsam, fristående och lokal Sparbank.

Karlshamn den 18 december 2017

Per-Anders Johansson
Ordförande i Sparbanken i Karlshamn

Eventuella frågor besvarars av VD Roger Johansson.
Telefon 0454 - 30 44 00


Styrelsen i banken

Styrelsen består av åtta ledamöter valda av huvudmännen för tre år, samt verkställande direktören. Dessutom ingår två personalrepresentanter utsedda av den lokala fackklubben.

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Ledamöter

Per- Anders Johansson
Ordförande, Cimon AB

Per-Ola Clemedtson
Senior rådgivare, Netport Science Park

Per-Ola Johansson
Kommendör, Försvarsmakten

Lars Berggren
Lantmästare, Gungvala Gård AB

Jan Åkesson
Planering, Volvo personvagnar AB

Ola Olsson
Verkställande direktör, Marinkompaniet i Syd AB

Ingela Porter
Ekonomichef, Stans och Press i Olofström AB

Therese Wolff
Ekonomichef, Blekinge Busness Incubator AB

Thomas Larsson
Värdepappersmäklare, Sparbanken i Karlshamn


I egenskap av verkställande direktör
Roger Johansson

Utsedda av fackklubben i Sparbanken I Karlshamn
Thomas Larsson

Ledningsgrupp i banken

Marie Fagberg
Elisabeth Ullman-Olofsson
Agneta Ringdahl Nilsson
Daniel Månsson
Mats Clarin
Ulf Ohlson
Roger Johansson
Mikael Svensson
Viveca Olvegård

Stäng Skriv ut