Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Blommor

Kyrkhult Sparbanks historia

Förberedande beslut
Vid en extra kommunalstämma i Kyrkhult den 16 september 1900 beslutades att upplåta lokal i sockenstugan till den blivande sparbanken. Samtidigt anslogs 600 kr för inköp av kassavalv.

Från protokoll daterat 1 september 1900 framgår att det tecknats grundfond för mer än 3.500 kr. Man antog reglemente som man ansökte om stadfästelse av hos Länsstyrelsen.

Sparbanken grundas
Den 15 februari 1901 samlas grundare för att utse huvudmän enligt reglementet. Man valde 30 huvudmän för en tid av 5 år. Styrelse om 12 st valdes den 4 mars 1901. Samtidigt utsågs skollärare JO Melin till bokförare.

Banken öppnar
Bankens verksamhet börjar den 1 juni 1901. Man hade öppet mellan 10.00 och 12.00 den dagen. Bankens hade öppet en dag per vecka.

Några händelser genom åren

1902
Lönen för räkenskapsföraren var 100 kr per år, vaktkvinnan fick 15 kr för ett år för städning, eldning etc.

1906
Årets stämma beslöt att inköpa ett kassaskåp.

1914
Stämman avslog en begäran från Blekinge kulspruteförening om bidrag till den Blekingska landstormen för att bidraga till fosterbygdens försvar. Bankens reservfond ansågs vara för liten.

1920
Sparbanken inköpte en väggklocka.

1922
Kommunen erbjöds fri upplåtelse av rum en dag per vecka för en provinsialläkare.

1923
Sparbankens hus fick elektrisk belysning.

1928
Det här året anslogs 800 kr som hjälp till Kyrkhults brandskyddsförening.

1932
Sparbanken köpte ett nytt större kassaskåp.

1935
JO Melin avgick som kamrer och efterträddes av Ernst Persson.

1936
Årsstämman beslutade att varje nyfödd i Kyrkhults socken skulle få en bankbok med 5 kr insatt.

1938
Två öppetdagar per vecka.

1951
Sparbankens 50-årsjubileum. Bankens inlåning hade passerat 5 miljoner och man hade mer än 4 miljoner utlånat.

1953
Sparbankens nya hus är klart. Huset innehåller bank, tandläkarmottagning samt bostäder. Det är samma hus som banken befinner sig i än idag.

1956
Jämshögs Sparbank vill införliva Kyrkhults Sparbank i sin bank.

1957
Beslutades att banken skulla vara öppen hela veckan till gang för både bygden och banken.

1960
Bankens inlåning passerade 10 miljoner.

1962
En av bankens stiftare, Per Bengtsson, avled. Han hade varit huvudman/styrelseledamot under tiden 1901 - 1954.

1964
Servicebox för kontantlämnande installerades. Oljeeldning installerades.

1966
Ernst Persson slutade sin tjänst som han haft sedan 1935. Per ericson utsågs till hans efterträdare. Gertrud Månsson började arbeta heltid på banken i Kyrkhult.

1968
Styrelsen avslog en fusion mellan Jämshögs Sparbank och Kyrkhults Sparbank.

1969
Stark tillväxt i bygden ledde till att utlåningen starkt reglerades. Krediter till byggnation prioriterades.

1970
Britt Roos anställdes på banken.
Diskussioner om en länssparbank, men inga beslut togs.

1971
Mynträkningsmaskin inköptes. Vaktmästaren Hulda Karlsson slutade efter 30 års tjänstgöring och Anita Bengtsson blev hennes efterträdare.

1973
Per Hansson anställdes på heltid och Inga Åkesson på halvtid.
Bokföringsmaskiner inköptes.
Filialkontoret i Vilshult öppnade den 3 september.

1974
Beslutades att införa kvällsöppet måndag - fredag 16 - 18. Käthy Nilsson anställdes som kvällskassör.

1975
En fusion med Sparbanken Kronoberg avslogs. Per Ericson slutade sin tjänst som kamrer och efterträddes av Per Hansson. Ingemar Ericson nyanställdes.

1976
Bankrån i Vilshult.

1977
Annette Gunnarsson anställs.
Nytt rån i Vilshult.

1980
Ombyggnad av banken, klart 1981.

1981
Internrevision överfördes till SparRev AB och siffergranskaren Gunda Carlsson anställdes i banken med andra arbetsuppgifter.
Datorisering av banken.

1982
Taket på bankhuset lades om. Gunda Carlsson gick i pension.

1984
Bankens första pristående PC inköptes.

1985
P g a ändring i lagstiftningen utsågs kamrer Per Hansson till verkställande direktör. Björn Olsson anställs.

1988
Gunnel Månsson anställs.

1989
Fax införskaffades.

1990
Helén Winberg anställs. Strejk i bankerna under tre veckor.

Stäng Skriv ut