Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Villkor sponsring

Two kids and a man on the reserve bench at a football field.

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro. Sponsringen ska därför:

  • nå breda grupper i samhället
  • resultera i lokal nytta för bygden
  • präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
  • alltid baseras på skrivna avtal
  • fördelas mellan idrott, kultur och samhälle

Mervärde för Sparbanken

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för Sparbanken genom t ex:

- att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, Företagskonto och betaltjänster.
- att vår logotype finns med i er marknadsföring
- att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande. Hos er eller hos oss.
- att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.

Vi sponsrar inte:

- verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
- extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
- verksamheter med osund ekonomi
- då det personliga intresset går före bankens
- om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter
- projekt där sambandet mellan detta och Sparbanken är svagt eller saknas
- politiska eller religösa verksamheter

Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.