Som kreditchef kommer du bland annat att:

  • Leda, administrera och utveckla arbetet på kreditområdet i banken i enlighet med gällande affärsplan och regelverk.
  • Leda och administrera bankens kreditdelegationer.
  • Ansvara för att driva och följa kreditportföljens sammansättning och utveckling.
  • Säkerställa att all kreditgivning sker i enlighet med lagar och andra bestämmelser samt interna regler såsom policys och instruktioner.
  • Skriva och uppdatera bankens policys, regelverk och rutiner inom kreditområdet.
  • Vara drivande vid genomförande av nya processer eller arbetsrutiner tillsammans med affärschef.
  • Vara bollplank till dina kollegor för frågor inom kreditområdet.
  • Ingå som ledamot i bankens kreditdelegationer, Riskråd, Finansråd och Ledningsgrupp.
  • Nätverka och skapa relation med andra kollegor i motsvarande roll för att utbyta erfarenhet som är värdefull för din egen och bankens utveckling.

Vem är du?

Du har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning och flera års dokumenterad krediterfarenhet från liknande uppdrag, gärna med erfarenhet från Swedbank/Sparbanksvärlden. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi värderar en person som har ett stort kundfokus, är affärsmässig, är kommunikativ och har en analytisk förmåga. Du är intresserad av att identifiera och bana väg för frågor inom ditt område som är viktiga i framtiden. Du är trygg i dig själv och van vid att arbeta i en affärsorienterad organisation, tänka nytt, ta eget ansvar och fatta beslut. Som person är du förtroendeingivande har hög integritet samt har lätt för att knyta kontakter och skapa relationer både internt och externt.

Ansökan

Tjänsten som är på heltid, tillsättes snarast enligt överenskommelse.
Löpande urval i processen kommer att ske.

Frågor gällande tjänsten: Per Richardsson, telefon: 0454-30 44 00

Ansökan skickas senast den 31 maj till HR-chef Marie Fagberg: marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se

Fackligt ombud för Finansförbundet: kim.olsson@sparbankenikarlshamn.se