Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Terminer/Optioner/Warranter

 

Terminer, Optioner och Warranter går även under benämningen Derivat.

Råd och tips
- Det viktigt att förstå en options struktur och hur olika faktorer påverkar dess värdeutveckling innan man gör affär.
- Det är även viktigt att vara väl införstådd i den specifika optionens detaljerade villkor, såsom löptid, lösenpris, sista handelsdag med mera.

Terminer och Optioner

Terminer och Optioner passar dig som vill öka din avkastning och minska risken i din värdepappershandel.

Så här fungerar Terminer och Optioner
Optioner och terminer kan öka din avkastning på aktier i en stillastående marknad samt ge dig vinst på en akties värdeförändring utan att du behöver köpa själva aktien. Med optioner och terminer kan du även försäkra dig om att risken minskar i ditt värdepappersinnehav.

Warranter

Så här fungerar Warranter
Med warranter tar du del av aktiers värdeförändring utan att köpa själva aktien och kan tjäna pengar både vid upp- och nedgång (beroende av om du köper en köp- eller säljwarrant).

Du kan få ut mer procentuellt än vid aktieinnehav men kan också förlora satsat kapital även vid små kursrörelser i underliggande aktier.

Så här handlar du Warranter
Banken ger ut (emitterar) warranter på utvalda aktier eller aktieindex. Warranterna VPC-registreras och noteras på Stockholmsbörsen. Löptiden för warranterna varierar men är normalt upp till 2 år räknat från första försäljningsdagen.

Du kan som minst köpa 1000 warranter- en handelspost. Warranterna handlas med viss mutiplikator, exempelvis 0,1. Det innebär att en warrant motsvarar 0,1 aktie. Det krävs alltså 10 warranter per aktie.

Du kan handla med warranter via telefon- och internetbanken eller på ditt lokala bankkontor.

Värdet
Warrantens slutlikvid bestäms av aktiens eller index slutkurs under ett antal dagar i slutet av löptiden. Om slutkursen överstiger köpwarrantens lösenpris får du ett belopp som motsvarar värdeökningen på aktien eller index för varje handelspost, med hänsyn tagen till warrantens multiplikator. Skulle slutkursen vara lägre eller lika med lösenpriset förfaller köpwarranten värdelös och du förlorar din insats. Omvänt gäller för säljwarranten; skulle slutkursen vara högre eller lika med lösenpriset förfaller säljwarranten utan värde

En warrant är ett finansiellt derivatinstrument, en börsnoterad lång option. Warranter ger dig rätt till en del av värdeutvecklingen hos exempelvis en aktie utan att köpa själva aktien. Med warranter kan du tjäna pengar både vid upp- och nedgång beroende på om du köper en köpwarrant eller säljwarrant.

Stäng Skriv ut