Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Handla med fonder

 

På Fondtorget kan du handla med alla olika typer av fonder från ett stort antal fondbolag.

Att handla med fonder innebär att du köper, säljer eller byter andelar i en fond. Och fonden köper i sin tur olika värdepapper för pengarna.

Köpa fonder
Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Du kan spara små eller stora summor genom att sätta in pengar i en fond. Du kan göra engångsinsättningar eller starta ett regelbundet sparande så att ett belopp dras från ditt konto varje månad. En del fonder kan du endast göra engångsinsättningar i. Information om hur du kan spara i en fond finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.

Sälja fonder
Du kan även sälja fondandelar från ditt innehav. Säljer du fondandelar i Swedbank Roburs fonder betalas 80 procent av beloppet ut på en gång (ett fåtal fonder undantaget). För övriga fondbolags fonder gäller att utbetalning sker cirka 2-3 dagar efter att försäljningen har registrerats. När du säljer dina fonder och har haft en vinst betalar du en 30-procentig reavinstskatt.

Byta fonder
När du har ett innehav kan du byta hela eller delar av innehavet till andra fonder. Det innebär i praktiken att du först säljer andelar i en fond och sedan köper nya andelar i en annan fond.

Avgifter och kostnader
När du sparar i en fond betalar du en förvaltningsavgift som dras från ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften tar fondbolaget ut dagligen som en ersättning. Dessutom betalar man de kostnader som uppkommer när fondförvaltaren köper och säljer till exempel aktier - den kostnaden heter courtage. Fondens courtagekostnader tas ut ur fonden varje dag precis som förvaltningsavgiften.

Det är viktigt att tänka på att när du tittar på en fonds avkastning så är den efter att förvaltningsavgift och courtage har blivit dragna. Det kan även förekomma köp- och säljavgifter på fonderna.

Risker och möjligheter med fondsparande
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Flytta fonder

Nu kan du flytta dina fonder och samla dem på ett ställe. Då får du en total överblick på ditt fondinnehav.

Samlar du dina fonder hos Sparbanken i Karlshamn kan du enkelt:
- följa utvecklingen i fonderna
- byta fonder
- köpa fonder
- sälja fonder

Förvaltningen flyttas inte
En fondflytt innebär inte att förvaltningen av dina fonder flyttas, utan den ligger kvar hos den ursprungliga fondförvaltaren med bibehållen placeringsinriktning. Du kan flytta de fonder som finns på Fondtorget.

Ingen kapitalvinstskatt
Du behöver inte betala kapitalvinstskatt i samband med flytten. Du betalar som vanligt skatt när du säljer dina fonder.

Enkel deklaration
I stället för uppgifter från flera fondförvaltare, får du ett årsbesked ifrån Swedbank med alla fonder samlat klart och tydligt.

Så här gör du för att flytta dina fonder.
- Är du kund i internetbanken loggar du in dig och följer instruktionerna.

- Är du kund i telefonbanken kan du ringa och få hjälp med flytten.

- Eller kom in till något av våra bankkontor så får du all hjälp du behöver.

Faktaruta
Bryttid
Bryttiden anger vilken tid du senast måste ha lagt in en order för handel för att du ska den affärsdag (kursdag) som gäller för aktuell fond.

Om du köper, byter eller säljer en fond före klockan 16.30 genomförs affären normalt till nästa dags kurs. Detta kallas för fondens bryttid och talar om att ordern blir låst vid denna tidpunkt. Brytttiden kan skilja sig mellan olika fonder. Information om bryttiden finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.
Kurssättning
Vid bryttiden slås alla köp- respektive säljordrar ihop i varsin gemensam order som skickas till respektive fondbolag. Fondbolaget räknar ihop fondens innehav, bestämmer fondens kurs (NAV-kursen) och fördelar andelarna. NAV står för Net Asset Value och utgår från nettovärdet för alla tillgångar i fonden.

Det vanligaste är att kurssättning sker en gång per dag. Men det finns fonder som kurssätts en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång i kvartalet.

Du kan normalt se vilken kurs din order genomförts till ungefär två till tre dagar efter att du har lagt din order.
Affärsdag
Affärsdagen är den dag som kursen sätts för fonden. Beroende på vilken bryttid en fond har kan därför affärsdagen antingen vara samma dag som köpet sker (likviddagen) eller en dag senare.

Exempel 1: Står det på detaljsidan att en fond har 0 affärsdagar och du har lagt en order innan fondens bryttid får du kursen samma dag.

Exempel 2: Står det i detaljsidan att en fond har 1 affärsdag och du har lagt en order innan fondens bryttid får du kursen dagen efter.

Information om affärsdagen finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.
Likviddag
Likviddagen är den dag som pengarna dras från ditt konto. Denna dag är alltid samma dag som köpet sker. Innan ett köp genomförs kontrolleras att du har tillräckligt mycket pengar på kontot för att kunna genomföra köpet.

När du säljer fondandelar kan det däremot skilja sig åt mellan olika fonder när pengarna kommer in på kontot. Likviddagar för inlösen anger just hur lång tid det tar.

Information om likviddagen finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.
Fondinformation
Du finner all information om de olika fonderna via Fondlistan och i fondens faktablad. Vill du ha ytterligare information kan du kontakta respektive fondbolag.
Kontrolluppgifter och deklaration
Swedbank rapporterar uppgifter om reavinster och reaförluster vid försäljning av fondandelar, utdelning, innehållen skatt och fondandelsinnehav till Skatteverket.
*(Med dagar syftar vi alltid på bankdagar.)
Stäng Skriv ut