Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Frågor och svar om fonder

 

 Vad är en fond?

En fond är en samling värdepapper som aktier eller obligationer som man äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Fonden förvaltas av en fondförvaltare, vilket innebär att en eller flera personer arbetar med att fonden ska följa den inriktning som har fastslagits just för den fonden och försöka få fonden att gå så bra som möjligt.

Vanligaste fonderna är aktiefonder som placerar i aktier och räntefonder som placerar i värdepapper som ger ränta som exempelvis obligationer. Dessutom finns blandfonder som blandar aktier och obligationer, fond-i-fonder vilket är fonder som placerar i andra fonder och hedgefonder som kan ha olika inriktningar men som ofta försöker skapa en positiv utveckling år från år.

Fondbolaget där fonden förvaltas tar ut en avgift som kallas förvaltningsavgift. För en aktiefond brukar förvaltningsavgiften ligga mellan 1,0 – 2,5 procent per år, men avgiften tas ut varje dag med 1/365-del. Det betyder att en fond med en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år tar ut en avgift på 0,004 procent per dag innan fondbolaget räknar ut fondens utveckling för den dagen. Med andra ord är alla avgifter tagna ur fonden när utvecklingen redovisas, så står det att en fond steg med 8 procent ett visst år så är det efter alla avgifter är tagna ur fonden.
 

Hur köper jag fonder?

Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Du kan göra engångsinsättningar eller starta ett regelbundet sparande då ett bestämt belopp dras från ditt konto varje månad. Det är lätt att ändra beloppet om du vill spara mer eller mindre pengar en månad.

Fonder kan köpas via internetbanken eller på något av våra kontor.

Hur byter jag fonder?

När du har ett innehav kan du byta hela eller delar av innehavet till andra fonder. Det innebär i praktiken att du först säljer andelar i en fond och sedan köper nya andelar i en annan fond.

Fonder kan köpas via internetbanken, telefonbanken och på våra kontor.

Hur tyder man handelsinformationen på fondens detaljsida?

Affärsdag 1= Du får kurs dagen efter order, dvs. nästa bankdag.

Affärsdag 2= Du får kurs två dagar efter order, dvs. efter två bankdagar.

Syns på fondkonto= Exempelvis 3 bankdagar från det att du lagt din order.

Likviddagar köp= Är alltid 0 dagar, pengarna dras direkt vid lagd order precis som för Swedbank Roburs fonder, gäller både Swedbank Roburs fonders och de externa fonderna.

Likviddagar sälj= Exempelvis 4 dagar, du har pengarna på ditt konto 4 bankdagar från den dagen du får din kurs (orderdag= måndag, kursdag= tisdag, likviddag= måndagen, veckan efter).
 

Risk och avkastning - Hur väljer jag vilken fond jag ska köpa?

Det finns några faktorer som man alltid utgår från vid val av fond:
- Hur hög risk vill du ta med ditt sparande?
- Vilken avkastning vill du ha?
- När är pengarna tänkta att använda, det vill säga vilken placeringshorisont har du?

Förhållandet mellan risk och avkastning är grunden i allt sparande. Sparande med låg risk ger normalt lägre avkastning. Sparande med hög risk ger möjlighet till högre avkastning, men det kan även innebära att kapital förlorar i värde.

Fondernas värde svänger upp och ner. En fond med hög risk har större svängningar, vilket gör det svårare att förutsäga vilket värde fonden kommer att ha i framtiden. Fonderna delas in i olika klasser beroende på vilken risk fonden tidigare haft. Riskklassen är ett mått på hur mycket värdet på en fond varierar under ett visst antal månader.

Tidsfaktorn har stor betydelse när man ser till risker och möjligheter till avkastning. Ska du spara på lång sikt kan du även tillåta dig att spara i fonder med högre risk, aktiefonder. Börsen hinner svänga flera gånger under en längre tidsperiod. Dina chanser till hög avkastning ökar samtidigt. Tänker du dig däremot att du ska använda dina pengar inom en snarare framtid kan det vara en fördel spara i fonder med lägre risk, räntefonder.

Om du väljer att månadsspara på längre sikt så sprids risken över tiden. Det betyder att du kan välja fonder med lite högre risk vid månadssparande än vid engångsinsättningar.

Genom att kombinera olika sparformer kan du välja att ta en låg risk med en del av dina pengar och en högre med andra. Varje fond placeras i en riskklass som sträcker sig från 1-5 (eller 6). Ju högre tal desto högre risk.

Du kan även välja fond utifrån vilken inriktning den har, till exempel en Sverigefond som bara innehåller svenska aktier. Men, grundprincipen för sparande gäller alltid. Du bör utgå från när du ska använda dina pengar och hur låg eller hög risk du vill ta, kopplat till vilken avkastning du förväntar dig.

Hur engagerad måste jag vara?

En professionell fondförvaltare sköter handeln med värdepapper i fonden. Men du har själv ansvar för om du ska köpa eller sälja dina andelar i fonden.

Är du en aktiv person som följer med på marknaden kan det vara värt att satsa på lite mer riskfyllda fonder eftersom du då själv kan göra en bedömning om när det är dags att gå in i eller ur ett sparande.

Är du mindre intresserad av fondmarknaden och dess utveckling passar sannolikt en fond med lägre risk bäst, då den inte påverkas i samma utsträckning av upp- och nedgångar på marknaden. Ett mycket bra alternativ för den mindre engagerade spararen är att välja något av våra fem fondpaket.

”Det är alltid viktigt att själv sätta sig in i vad som händer med det egna sparandet, till exempel när räntan eller börsen går upp eller ner. Det kan även vara bra om man bestämmer om man ska gå ur en sparform om värdet sjunkit en viss procent eller stigit till en viss nivå.”

Det är enkelt att byta mellan olika fonder och man kan till exempel låta det redan sparade kapitalet ligga kvar i en fond medan man byter eller kanske ändrar sitt månadssparande till en annan fond.

Varför är det bra att månadsspara?

- Riskerna sprids över tiden. Du är med både när börsen går upp och ner.
- Sparandet blir av.

När du startat ditt månadssparande sker det med automatik och du behöver inte göra insättningarna på egen hand. Du bör dock alltid följa med i utvecklingen av fonderna för att till exempel fatta beslut om du vill byta till en annan fond.

Automatiskt månadssparande sprider riskerna över tiden. Fondförvaltaren köper fler fondandelar när marknaden går ner och färre vid uppgång. Om du till exempel sparar 300 kronor i månaden så får du fler fondandelar för pengarna när marknaden går ner, det vill säga när priset är lägre på andelarna. När det sedan blir en uppgång har du fler andelar som värdet stiger på. Det innebär att man inte riskerar allt när kursen är låg samtidigt som man får ta del av börsens uppgångar. Långsiktigt kan ett månadssparande därför ge bättre avkastning på ditt fondsparande än engångsinsättningar.
Om du till exempel sparar 500 kronor i månaden till 7 % procents avkastning blir det efter tio år 82 100 kronor!

När börsen går ner - vad gör jag då?

Agerandet beror till stor del på vilka fonder du har innehav i och när du har för avsikt att använda dina pengar.

Går börsen ner kan det leda till att även fonderna du sparar i tappar i värde. Men, det behöver inte innebär att du bör sälja dina fondandelar. Avgörande är till stor del vilken sparhorisont du har, det vill säga när pengarna är tänkta att användas. Ska pengarna användas inom det närmaste halvåret kanske det kan vara en idé att sälja andelarna. Är det först om 15 år, till exempel om du sparar till dina barn, kan det vara värt att låta dem ligga kvar. Börsen hinner gå upp och ner flera gånger under den perioden. Ibland handlar det om att ”ha is i magen”.

När börsen går ner kan du även välja att köpa fonder eftersom det är billigt och du får fler fondandelar för pengarna. Fondförvaltaren köper nämligen fler fondandelar när marknaden går ner, det vill säga när priset är lägre på andelarna. När det sedan blir en uppgång har du fler andelar som värdet stiger på.
 

Hur gör jag för att följa min fonds utveckling?

På sidan Innehav fonder i internetbanken kan du följa dina fonders utveckling. Via Fondlistan kan du genom att klicka på fondens namn komma till en detaljsida där all information om fonden visas. Där kan du bland annat se hur kursen för den specifika fonden har utvecklats. Där går det även att jämföra fondens utveckling mot andra fonder.

Swedbank Robur skickar dessutom ut ett värdebesked en gång i kvartalet.

Köpa enskilda aktier eller en aktiefond - vad är skillnaden?

- En fond har per automatik bra riskspridning
- En förvaltare sköter handeln
- Man kan spara i mindre belopp

En aktiefond innehåller oftast cirka 20-30 olika företag, vilket ger en god riskspridning. Du som själv sparar i enskilda aktier bör sprida dina placeringar på flera olika företag. Satsar du bara i ett fåtal aktier är risken större för att hela eller delar av kapitalet ska gå förlorat om du inte hinner sälja eller köpa i rätt tid.

Som fondägare har du möjlighet att spara i mindre belopp än om du handlar med aktier. Om du månadssparar kan det till exempel handla om allt från 100 till några 1000 kronor i månaden. Fonder passar därför mycket bra för ett regelbundet sparande.

En professionell fondförvaltare sköter handeln men du har själv ansvar för om du ska köpa eller sälja dina andelar i fonden.
 

Vad kostar det?

Du som sparar i en fond betalar en förvaltningsavgift på en bestämd procentsats. Förvaltningsavgiften tas ut från fonden dagligen som en ersättning till det fondbolag som förvaltar fonden. All avkastning i fonden är efter att avgifterna är dragna.
Många fonder tar ut en inlösensavgift på en procent om du haft innehav i fonden 30 dagar eller kortare tid vid ett försäljningstillfälle.

Förklaring av fondbegrepp

Bryttid
Om du köper, byter eller säljer en fond före klockan 16.30 genomförs affären normalt till nästa dags kurs. Detta kallas för fondens bryttid och talar om att ordern blir låst vid denna tidpunkt. Brytttiden kan skilja sig mellan olika fonder. Information om bryttiden finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.

Kurssättning
Vid bryttiden slås alla köp- respektive säljordrar ihop i varsin gemensam order som skickas till respektive fondbolag. Fondbolaget räknar ihop fondens innehav, bestämmer fondens kurs (NAV-kursen) och fördelar andelarna. NAV står för Net Asset Value och utgår från nettovärdet för alla tillgångar i fonden.

Det vanligaste är att kurssättning sker en gång per dag. Men det finns fonder som kurssätts en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång i kvartalet.

Du kan normalt se vilken kurs din order genomförts till ungefär två till tre dagar efter att du har lagt din order.

Affärsdag
Affärsdagen är den dag som kursen sätts för fonden. Beroende på vilken bryttid en fond har kan därför affärsdagen antingen vara samma dag som köpet sker (likviddagen) eller en dag senare.

Likviddag
Likviddagen är den dag som pengarna dras från ditt konto. Denna dag är alltid samma dag som köpet sker. Innan ett köp genomförs kontrolleras att du har tillräckligt mycket pengar på kontot för att kunna genomföra köpet.

Fondinformation
Du finner all information om de olika fonderna via Fondlistan och i fondens faktablad. Vill du ha ytterligare information kan du kontakta respektive fondbolag.

Kontrolluppgifter och deklaration
Swedbank rapporterar uppgifter om reavinster och reaförluster vid försäljning av fondandelar, utdelning, innehållen skatt och fondandelsinnehav till Skatteverket.

Rating
En fonds rating baseras på hur bra avkastningen är i förhållandet till risken.

Performance
Performance är samma sak som avkastning.

Stäng Skriv ut