Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ett litet möte

Juridiska tjänster

Juridik för ditt företag
En stor del av din vardag som företagare handlar på olika sätt om juridik. Från det att du startar ditt företag till den dag du kanske vill lämna över till nästa generation.

Juridiken är till för att skydda dina och ditt företags rättigheter - men innebär också skyldigheter som du måste uppfylla. De flesta beslut som rör juridik är enkla och vardagliga och kan hanteras rutinmässigt i företaget. Men handlar det om mer komplicerade beslut om stora värden och av stor betydelse för företaget bör du alltid ta hjälp av expertis.

Juridiska tjänster - företag
När man driver ett företag är det viktigt att man ser om sitt hus när det gäller bland annat juridiska frågor och försäkringsfrågor.

Vad händer med företaget om min kompanjon avlider? Vem ska ta över företaget när det är dags att pensionera sig? Vad händer med företagets affärer om jag blir sjuk?

När besluten inte längre känns enkla och rutinmässiga utan får stor betydelse eller handlar om stora värden för dig och/eller ditt företag kan det vara tryggt att veta att Sparbanken i Karlshamn kan hjälpa dig med juridisk rådgivning.
Utöver juridiska tjänster erbjuder Sparbanken också ett heltäckande paket vad gäller pensioner och försäkringar. Titta även in på sidan Pension och Försäkring för att få veta mer.

Kompanjonavtal en bra idé
Lagen gällande handelsbolag förutsätter i princip att delägarna reglerar sina inbördes förhållanden genom avtal. Då det är tidskrävande och dyrt att ändra aktiebolagets bolagsordning är det mycket som talar för att man som kompanjoner i näringsverksamhet bör upprätta ett så kallat kompanjonavtal. I ett kompanjonavtal kan man reglera såväl det interna samarbetet samt vad som skall gälla mot tredjeman, t ex vad skall gälla vid en skilsmässa, ett dödsfall om någon utav delägarna blir långvarigt sjuk etc.

Planera generationsskiftet i god tid
Att genomföra ett generationsskifte innebär att man överför fastighet, jordbruk eller företag till nästa generation. Detta kan ske genom arv och testamente men även genom gåva samt försäljning eller genom att kombinera de olika alternativen.

Ovanstående är bara två exempel på olika juridiska frågeställningar att ta hänsyn till för Dig som företagare. Ta hjälp och råd i god tid av våra jurister för att uppnå den bästa lösningen för dig och din familj.

Stäng Skriv ut