Det här ingår

 • Tillgång till personlig kontaktperson via telefon
 • Programvara för informationsöverföring till PayEx (SpeedFeed)
 • En licens för PayEx Online
 • Redovisning 3 gånger per vecka
 • Utskrift av ensidig faktura med er logo i svart/vitt
 • Papper
 • Kuvert
 • Kuvertering
 • Porto (sek)
 • Mottagaravgifter, maskinellt inläsbara i betalningar OCR (OCR­ nummer tillsätts på faktura automatiskt)
 • Administration av reskontran
 • Möjlighet att få nedladdningsbar betalfil vid varje redovisningstillfälle

Inkasso

Inkasso upplevs av de flesta som den mest svårhanterliga delen i faktureringsflödet. Vi kan med vår gedigna erfarenhet och kompetens hantera denna process och hjälpa din kund att hitta lösningar för att betala sin skuld. Med PayEx som en utomstående tredje part behöver ni själva inte vara pådrivande mot slutkunden.

Bättre likviditet – fakturabelåning

Ett sätt att öka likviditeten är att använda kapitalet som är bundet i obetalda fordringar. En av fördelarna med fakturabelåning är att belåningsgraden är högre än vid checkkredit.
En annan fördel är att krediten kan anpassas till säsongssvängningar och växa i takt med en ökad försäljning. Fakturabelåning är en trygg och flexibel finansieringsform där krediten anpassas till ditt företags utveckling och fakturering.