Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Vår cash managementrådgivning lägger fokus på effektiva lösningar utifrån våra kunders behov och önskemål – inte på enskilda produkter.

För mer information välkommen att kontakta ditt lokala bankkontor.

Konton – Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Konto i utlandet
Valutakonto

Swedbank ingår i internationella CM-nätverk - Samarbetet är mellan ett antal större europeiska banker för att erbjuda rationell penninghantering över gränserna. Tack vare detta kan ditt företag få samma goda service även i länder där banken inte har några kontor.

Betalningslösningar – Internationell Cash Management

Effektiv rörelsekapitalhantering, genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Detta oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Betalningar från utlandet
Betalningar till utlandet
IBAN-BIC

 

Finansiering

Utlandsaffärer betyder nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre inköp till fastighetsfinansiering.

Exportfinansiering
Rörelsekrediter