Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tallinn Estland på natten

Utländsk bankgaranti

En bankgaranti innebär att uppdragsgivarens bank lovar att betala ut skadeståndspengar om uppdragsgivaren inte fullgör avtalad prestation.

Så fungerar det

Uppdragsgivaren ber sin bank utfärda bankgarantin. Garantin skickas vanligtvis direkt till förmånstagaren. Förmånstagaren framställer krav under garantin om uppdragsgivaren underlåter att uppfylla sitt åtagande. Bankgarantin kan till exempel användas som säkerhet vid betalning av varor eller tjänster, uppfyllande av anbud, återbetalning av förskott, ersättning för reparationer under avtalets garantitid, tullavgifter, återbetalning av lån i utländsk bank, växelbetalning eller fullgörande av leverans.

Tips och råd

En garanti kan utformas på olika sätt:

- Proprieborgen (borgen såsom för egen skuld): Banken betalar enbart om uppdragsgivaren medger betalningsskyldighet eller vid domstolsbeslut.

- On-demand (vid första anfordran): Ger förmånstagaren ovillkorlig rätt att få betalt utan att avtalsbrott klarlagts.

- För både proprieborgen och on demand-garantier gäller den lagstiftning under vilken garantin är utfärdad. Därför är det viktigt att välja en "känd" lag.

På engelska

Payment Guarantee - Betalningsgaranti
Bid Guarantee/Tender Guarantee - Anbudsgaranti
Credit Guarantee - Kreditgaranti
Contract Guarantee - Kontraktsgaranti
Warranty Guarantee/ Maintenance Guarantee - Garantitidsgaranti
Performance Guarantee - Fullgörandegaranti
Advance Payment Guarrantee - Förskottsgaranti
Customs Guarantee - Tullgaranti
Avalization/Avalized Draft - Växelaval

Stäng Skriv ut